SundhedsAmbassadør

Aabenraa Kommune tilbyder dig en uddannelse til SundhedsAmbassadør - 
det handler om sundhed for dig og dine kollegaer 

Sundhedsambassadørens opgave er:

• At være opmærksom på behov for sundhedsfremmende indsatser 
• At tage initiativ til at igangsætte lokale sundhedsinitiativer 
• At sprede viden om sundhed og trivsel 
• At motivere lokale samarbejds- partnere til at være med i arbejdet med at fremme sundhed og trivsel 

Baggrund og mål

Byrådet i Aabenraa Kommune ser sundhed som en vigtig ressource og en forudsætning for kommunens udvikling, som en aktiv og sund kommune i bevægelse. Aabenraa kommune skal være et rart sted at leve, og borgerne skal leve sundt og længe.

Baggrund og mål

Sundhedsambassadør Anette Anker tlf: 73 76 86 49 aa@aabenraa.dk