Baggrund og mål

Aabenraa Kommune tilbyder dig en uddannelse til SundhedsAmbassadør
- det handler om sundhed for dig og dine kollegaer

Baggrund 

Byrådet i Aabenraa Kommune ser sundhed som en vigtig ressource og en forudsætning for kommunens udvikling, som en aktiv og sund kommune i bevægelse. Aabenraa kommune skal være et rart sted at leve, og borgerne skal leve sundt og længe. Derfor skal sundhed være let, tilgængeligt og sjovt. Det stiller krav til os som kommune og til borgerne, som aktivt skal medvirke til at bevare sundheden. 

Sundhedspolitikken lægger op til et tæt samarbejde om sundhed. Det gælder internt i kommunen, men samarbejdspartnere i sundhedsvæsenet, med frivillige, foreninger og kommunens virksomheder 

Aabenraa Kommune ønsker at fremme sundhed, trivsel og forebyggelse for borgere i alle aldre i kommunen. 

For at understøtte dette tilbyder Aabenraa Kommune ansatte i private og offentlige virksomheder, at deltage i et kompetenceudviklingsforløb i form af en uddannelse til SundhedsAmbassadør. 


Mål
SundhedsAmbassadøren skal i samarbejde med Sundhedsforvaltningen og øvrige sundhedsfaglige medarbejdere medvirke til, at sundhedspolitikken omsættes til praksis. 

SundhedsAmbassadøren skal medvirke til, at sundhed tænkes ind i alle opgaver indenfor eget område/institution i samarbejde med de øvrige sundhedsfaglige aktører. 

SundhedsAmbassadørerne forventes at have en særlig interesse for sundhed. 
Det er ikke et krav, at sundhedsambassadørerne har en sundhedsfaglig viden/uddannelse, inden uddannelsen påbegyndes. 
SundhedsAmbassadørene indgår i et tværgående netværk, hvor de har mulighed for at mødes, få gensidig sparring, udveksle idéer samt støtte og inspirere hinanden i forhold til forskellige aktiviteter, der kan styrke sundheden i Aabenraa Kommune. 


Sundhedsambassadørens opgave er: 
• At være opmærksom på behov for sundhedsfremmende indsatser 
• At tage initiativ til at igangsætte lokale sundhedsinitiativer 
• At sprede viden om sundhed og trivsel 
• At motivere lokale samarbejdspartnere til at være med i arbejdet med at fremme sundhed og trivsel 


På uddannelsen får man den nyeste viden om sundhed og folkesygdomme. Det kan være viden om, hvordan forandringer lykkes, og hvordan vi kan motivere os selv og andre. Man vil også få gode idéer til, hvordan man kan sætte sundhedsaktiviteter i gang. 

Tovholder for uddannelsen er Anette Anker, Sundhedsfaglig medarbejder, aa@aabenraa.dk eller tlf. 7376 8649 

Sidst opdateret 24.08.2016

Del denne side med verden eller bare en ven på Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn eller mail.

Fandt du siden nyttig?

Sundhedsambassadør Anette Anker tlf: 73 76 86 49 aa@aabenraa.dk