1-2-3

Formål: at skærpe koncentrationen og grine sammen.
Tid: Ca. 5 minutter

Egner sig bedst til gruppestørrelse: 2 - 100

Beskrivelse:
Folk finder sammen to og to.

De stiller sig over for hinanden og skal nu tælle til tre.

De siger et tal på skift. Første person tæller "et", anden person tæller "to", første person tæller
"tre", anden person tæller "et"……osv.

Når parrene har fundet en rytme, skifter de ettallet ud med en lyd og en bevægelse (f.eks. "hej"
og en hånd, der vinker). Facilitatoren kan definere lyden og bevægelsen for at gøre det nemmere for
deltagerne, men parrene kan også selv bestemme.

Når det kører, skiftes også totallet ud med en lyd og en bevægelse og til sidst også tretallet. Det
hele ender med, at der ikke bliver talt, men kun sagt lyde.

Fif:
Jo mere lyd, bevægelse og dynamik, der er i øvelsen, jo sjovere er det, og jo mere vågner folk op.

Sidst opdateret 24.08.2016

Del denne side med verden eller bare en ven på Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn eller mail.

Fandt du siden nyttig?

Sundhedsambassadør Anette Anker tlf: 73 76 86 49 aa@aabenraa.dk