Alkohol

Cirka 500.000 danskere har et ugentligt alkoholforbrug, der ligger over Sundhedsstyrelsens genstandsgrænser.

Cirka 200.000 er direkte afhængige af alkohol.

Danske unge adskiller sig markant fra unge i andre europæiske lande ved at debutere tidligt med at drikke og ved at have været fulde tidligt: Andelen af 15-årige danskere, der har været fulde 2 eller flere gange, er 65% blandt pigerne og 68% blandt drengene. Det europæiske gennemsnit er 31% for piger og 40% for drenge.

Halvdelen af de 15-årige drenge drikker alkohol mindst én gang ugentligt. Blandt pigerne er tallet 39%. Danske unge drikker typisk alkohol første gang, når de er 13 år. 

De unges alkoholforbrug har umiddelbare konsekvenser i form af bl.a. trafikulykker, slagsmål og ubeskyttet samleje, og unge, der tidligt har et stort alkoholforbrug, er også blandt dem, der har et højt alkoholforbrug som voksne.

Fakta om risikofaktoren alkohol
Danskernes alkoholforbrug har stor betydning for folkesundheden og for en række af folkesygdommene:

Et højt forbrug af alkohol er forbundet med øget risiko for en lang række sygdomme, herunder hjertekar- sygdomme, leversygdomme og kræft

Et stort forbrug af alkohol er forbundet med øget dødelighed: Hvert år er der cirka 3.500 dødsfald forårsaget af alkohol

Alkohol tegner sig for 24% af trafikuheldene med dødelig udgang

Alkohol er forbundet med sociale problemer, ikke mindst familiære. Omkring 60.000 børn vokser op i familier med alkoholmisbrug.

En kommune med 50.000 indbyggere har i gennemsnit

  • ca. 4.700 borgere med et alkoholforbrug, der ligger over Sundhedsstyrelsens retningslinjer. 
  • Heraf er næsten 2.000 afhængige af alkohol. 
  • 5-600 af kommunens børn vokser op i en familie med alkoholproblemer.
Sidst opdateret 24.08.2016

Del denne side med verden eller bare en ven på Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn eller mail.

Fandt du siden nyttig?

Sundhedsambassadør Anette Anker tlf: 73 76 86 49 aa@aabenraa.dk