Motion

  Sundhedsstyrelsen anbefaler

  • At alle voksne er fysisk aktive mindst 30 minutter om dagen. Aktiviteten skal være med moderat til høj intensitet og ligge ud over almindelige kortvarige dagligdags aktiviteter. Hvis de 30 minutter deles op, skal aktiviteten vare mindst 10 minutter.
  • Sundhedsstyrelsen anbefaler ydermere, at alle voksne mindst 2 gange om ugen fremmer og vedligeholder deres kondition, muskelstyrke, bevægelighed og knoglesundhed. Træningen skal være af høj intensitet af mindst 20 minutters varighed.

  Moderat fysisk aktivitet dækker over alle former for ustruktureret aktivitet / motion, hvor pulsen skal op, og hvor du kan tale med andre imens.

  Fysisk aktivitet af høj intensitet kan være planlagt træning / fysisk aktivitet, der gennemføres 2 gange om ugen af 20-30 minutters varighed for at forbedre og / eller vedligeholde kondition. Høj intensitet betyder, at pulsen stiger, så du føler dig forpustet og har svært ved at føre en samtale.

  Anbefalinger:
  Børn: 60 minutter om dagen
  Voksne: 30 minutter om dagen
  Ældre: 30 minutter om dagen
  Overvægtige: 60 minutter om dagen

  Fysisk aktive personer har et bedre psykisk og fysisk helbred og lever længere end inaktive personer. Fysisk inaktive dør i gennemsnit 5-6 år tidligere end fysisk aktive og må desuden forvente flere leveår med langvarig belastende sygdom. Fysisk inaktive tegner sig for 7-8% af alle dødsfald i Danmark. Derudover øger fysisk inaktivitet risikoen for bl.a. forhøjet blodtryk, hjertekarsygdomme, slagtilfælde, type 2 diabetes, brystkræft, knogleskørhed og faldulykker blandt ældre.

  Al fysisk aktivitet har gavnlig effekt både på forebyggelse af livsstilssygdomme og for personer, der allerede har udviklet sygdomme. Fysisk aktivitet af moderat intensitet dækker alle former for bevægelse, der øger energiomsætningen og kan bl.a. være at cykle på arbejde, at lave havearbejde og at tage trappen. Både øget intensitet og tid forøger den forebyggende effekt, og målrettet træning sikrer dermed de bedste sundhedsmæssige resultater.

  Sidst opdateret 24.08.2016

  Del denne side med verden eller bare en ven på Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn eller mail.

  Fandt du siden nyttig?

  Sundhedsambassadør Anette Anker tlf: 73 76 86 49 aa@aabenraa.dk