Rygning

For 10 år siden var Danmark en af de mest rygende nationer i Europa. Siden er andelen af rygere blandt voksne danskere faldet så meget, at Danmark nu er placeret midt i feltet. I dag ryger 23% af danske kvinder. Andelen af danske børn og unge, der ryger, er lidt lavere end gennemsnittet for de europæiske lande.

For 15-årige gælder, at 16% af pigerne og 14% af drengene er dagligrygere, mens det europæiske gennemsnit for 15-årige er 17% rygere blandt pigerne og 18% blandt drengene.
Antallet af dagligrygere er faldet med cirka 1% om året i en længere årrække. I 1987 røg 44% af befolkningen.
I 2004 var andelen faldet til 25%. Meget tyder dog på, at udviklingen er stagneret:
I den seneste undersøgelse fra 2005 er andelen af rygere uændret 25% af befolkningen.

Rygning er ikke kun farlig for rygere. Udsættelse for tobaksrøg indebærer en lang række helbredsrisici.
F.eks. har børn, der udsættes for passiv rygning, højere risiko for infektioner, flere hospitalsindlæggelser, øget risiko for vuggedød og større risiko for at udvikle allergi, astmatisk bronkitis og astma. Hvert år dør ca. 47 danskere som følge af passiv rygning, alene fordi de er blevet udsat for det på arbejdet.
I betragtning af, hvor meget rygning belaster folkesundheden og det danske sundhedsvæsen, er den danske indsats for at forebygge rygning påfaldende lille set i et internationalt  perspektiv:

Fakta om risikofaktoren rygning
Rygning er ubetinget den enkeltstående risikofaktor, der har størst betydning for folkesundheden:

  • Næsten hver fjerde dødsfald kan tilskrives rygning 
  • Omkring 5.000 kræfttilfælde opstår hvert år som følge af rygning 
  • Storrygere (15+ cigaretter om dagen) lever 9 år kortere end aldrig-rygere
  • Rygere har 2-4 gange større risiko for hjertesygdom 
  • Rygere har 10-20 gange større risiko for KOL og lungekræft 
  • Rygere har 3-5 gange større sandsynlighed for at forlade arbejdsmarkedet, før de fylder 60 år 
  • Rygning øger risikoen for knogleskørhed.

 

Sidst opdateret 24.08.2016

Del denne side med verden eller bare en ven på Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn eller mail.

Fandt du siden nyttig?

Sundhedsambassadør Anette Anker tlf: 73 76 86 49 aa@aabenraa.dk